Updates over coronacrisis

Update 15 mei 2020

In Duitsland gaan steeds meer vakantieparken open. Dit is ook het geval in Oostenrijk. De ontwikkelingen in Frankrijk zijn nog spannend. Eind mei neemt de Franse regering een definitief besluit over de vraag of toeristen vanuit o.a. Nederland het land mogen binnenreizen. Overigens heeft de Europese Commissie richtlijnen en aanbevelingen gepresenteerd om EU-landen te helpen de reisbeperkingen geleidelijk op te heffen. Volgens de commissie is de heropening van de Schengenzone, waarin in normale tijden vrij gereisd kan worden, prioriteit. 
 


Update 25 april 2020

U ontvangt via de mail updates
Omdat de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus per land en regio verschillen, ontvangt u per mail updates als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
 


Update 23 april 2020

Vakantieparken regio Twente weer open
Vandaag maakt de Veiligheidsregio Twente bekend dat met ingang van 24 april vakantieparken in deze regio geopend kunnen zijn, zij het onder voorwaarden. We hebben betrokkenen per mail geinformeerd.

 


Update 3 april 2020

Beste VakanZ-gast,

In enkele weken tijd is de situatie voor iedereen drastisch veranderd als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Kerkdiensten vinden online plaats, de kinderen kunnen niet naar school, er zijn zorgen over de enorme druk op de zorg en veel bedrijven zijn in de problemen gekomen. Er is onzekerheid over de toekomst. Onze gedachten gaan uit naar een ieder die direct of indirect is getroffen door het virus. We denken in het bijzonder aan hen die te maken kregen met het verlies van familieleden, vrienden of bekenden. Daarnaast bidden we om wijsheid voor onze overheid en kracht voor iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg. Tijdens het schrijven van dit bericht moest ik denken aan de Psalm die we tijdens de vakantie veel met elkaar zingen: Psalm 121: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.” Juist in deze moeilijke en onzekere tijd mogen we elkaar wijzen op de Heere Jezus en het van Hem verwachten. Als we Hem door genade kennen als onze Zaligmaker, zijn we veilig en geborgen.

De gevolgen van het coronavirus gaan VakanZ niet voorbij. Binnen de reisbranche zijn de gevolgen al sinds half februari duidelijk merkbaar. Inmiddels hebben we diverse maatregelen genomen. Bij alle maatregelen en te nemen maatregelen staat de veiligheid en gezondheid van u voorop.

We monitoren de situatie voortdurend en staan in nauw contact met de vakantieparken. Onze maatregelen nemen we op basis van de verordeningen van de veiligheidsregio's en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast - en dat maakt het nog wat ingewikkelder - hebben we te maken met de maatregelen die door individuele landen zijn genomen. Die variëren sterk en veranderen regelmatig. VakanZ volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Ondanks onze jarenlange ervaring is deze situatie geheel nieuw voor ons. We weten niet hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. We hopen en bidden dat de door de overheid genomen maatregelen effect zullen hebben en dat vrij verkeer van personen tijdens de zomermaanden mogelijk is. Hopelijk kunnen we u in gezondheid verwelkomen op de VakanZ-parken. Maar zelfs dan zal de vakantie er wellicht anders uit kunnen zien of anders beleefd kunnen worden. Daarvoor vragen we uw en jouw begrip.

Namens het team van VakanZ wens ik u en jullie Gods nabijheid toe.

Met hartelijke groet,


Martien van der Zwan
Directeur

2496