Privacybeleid VakanZ

VakanZ BV
Galvaniweg 8c
8071 SC Nunspeet
KvK: 64819272

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als onderneming is VakanZ BV niet alleen verplicht gasten of bezoekers van onze websites duidelijk te maken welke privacy(gevoelige) gegevens we verzamelen. We vinden het ook wenselijk dat u als gast of bezoeker weet welke gegevens we verzamelen en voor welk doel.  In ons privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. Ook leggen we uit hoe u uw persoonsgegevens kunt wijzigen of uw toestemming kunt intrekken.

Uitgangspunten voor ons privacybeleid

  • VakanZ waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en gaat uiterst zorgvuldig en discreet om met uw gegevens. Wij zijn ons bewust van het belang van privacy en binnen onze organisatie zijn we op de hoogte van de privacyregels. We zijn transparant over de wijze waarop en waartoe we gegevens verzamelen.
  • VakanZ verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk en we bewaren uw gegevens niet langer dan nodig.
  • VakanZ gebruikt  uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons hebt toevertrouwd.
  • VakanZ gebruikt uitsluitend gegevens die zijn gebaseerd op toestemming van betrokkene. U ontvangt de nieuwsbrief uitsluitend indien u zich daarvoor hebt opgegeven.
  • VakanZ draagt er zorg voor dat u uw privacyrechten naar behoren kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van uw gegevens uit ons bestand.
  • VakanZ draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens altijd beveiligd en beschermd zijn.

 

1. Verantwoordelijke

Dit is de privacyverklaring van VakanZ BV, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de websites VakanZ.nl en Gezinsparken.nl en wanneer u contact met ons opneemt.

2. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor VakanZ uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Aanmaken VakanZ-account
Binnenkort is het mogelijk om een VakanZ account aan te maken op onze website. Dit account bestaat minimaal uit uw inlognaam (e-mailadres) en wachtwoord. Via uw account kunt u uw gegevens beheren. U kunt uw account ook (laten) verwijderen. De gegevens van uw boekingen en facturen worden conform de wettelijke bewaartermijnen (zeven jaar) bewaard.

2.2 Afhandeling van uw reserveringen
VakanZ verwerkt uw persoonsgegevens om uw reservering te realiseren. Het aanleveren van persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en VakanZ. Wanneer u een reservering maakt via de website dient u de volgende gegevens in te voeren: naam, adres, emailadres, samenstelling van uw reisgezelschap, verblijfsperiode, eventuele aanvullende bestellingen en of specifieke wensen. Bij het maken van een reservering wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om u de gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u servicegerelateerde e-mails toe te sturen. In veel gevallen ontvangt u Indien u bij reservering op het reserveringsformulier de optie aanvinkt dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen, sturen we u maximaal tien keer per jaar onze nieuwsbrief toe. 

2.3 Het sturen van de nieuwsbrief
Wanneer u zich via het reserveringsformulier, contactformulier of via de speciale aanmeldpagina op de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. U kunt zich gemakkelijk uitschrijven voor de nieuwsbrief.

3. Opslag en beveiliging persoonsgegevens

Indien u een reservering maakt of u aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw gegevens opgeslagen in ons reserveringssysteem. VakanZ ('verwerkingsverantwoordelijk' volgens de AVG) maakt gebruikt van een geavanceerd reserveringssysteem dat gekoppeld is aan onze websites. Met zowel de websitebouwer als de leverancier van het reserveringssysteem ('verwerkers' volgens de AVG) zijn verwerkingsovereenkomsten vastgesteld waarbij de VakanZ opdracht heeft gegeven om de verwerkingsdiensten uit te voeren in overeenstemming met  alle toepasselijke wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens en het verwerken van persoonsgegevens. In de verwerkingsovereenkomsten is onder meer de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens geregeld. 

4. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens van uw boekingen en facturen worden conform de wettelijke bewaartermijnen (zeven jaar) bewaard. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

5. Derde partijen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat VakanZ daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

5.1 Huiseigenaren
Om uw aanvraag voor een boeking uit te voeren, geven wij uw persoonsgegevens (uitsluitend voorletters en achternamen van hoofdboeker en medereizigers) door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan VakanZ verplicht uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken.

5.2 Vakantieparken in eigen beheer
Voor de parken die wij zelf in beheer hebben, zijn wij verplicht om uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registeren in het nachtregister. De gemeente kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. In verband met de verplichte aangifte toeristenbelasting verstrekken wij tevens ieder jaar aan de gemeente uw postcode, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling, aankomstdatum en vertrekdatum.

5.3 Partnerorganisaties
Indien wij uw reservering inboeken bij een partnerorganisatie in binnen- of buitenland geven wij uw persoonsgegevens door als dit nodig is voor de uitvoering van uw reservering. Partnerorganisaties dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan VakanZ verplicht uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken.

5.4 Verzekeringsmaatschappij
VakanZ biedt u de mogelijkheid om een reisverzekering en/of annuleringsverzekering bij te boeken voor het verblijf. Wij doen dit in samenwerking met Europeesche Verzekeringen. Omdat Europeesche Verzekeringen uiteindelijk de partij is bij wie u een verzekering afsluit, zetten we uw gegevens door naar deze partij die van belang zijn voor het afsluiten van een reis- of annuleringsverzekering.

5.5 Toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten
Alleen wanneer VakanZ hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen. VakanZ stelt zich niet aansprakelijk voor de implicaties van dergelijke overdracht van persoonsgegevens en daaraan gerelateerde vereiste informatie.

6. Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. VakanZ gebruikt technieken zoals cookies en trackingpixels om uw bezoek te verbeteren. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om uw favorieten te onthouden, om uw accountgegevens te bewaren zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren, maar ook om uw gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om uw gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

7. Informatie, rechten en klachten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan VakanZ vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Wilt u gebruikmaken van (een van) deze rechten of heeft u vragen of een klacht over hoe VakanZ omgaat met privacy en persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

8. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

 

Nunspeet, 24 mei 2018

 


 

2135